Att känna till din risk är det första steget för att förebygga typ 2

3087

Diabeteskomplikationer bakom miljardkostnader i vården

Data har samlats in via databaserna Pubmed, Science Direct, sökmotorn Elin@Dalarna och via manuell sökning. Författarna kom fram till sökorden utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökorden var: Diabetes Mellitus, diabetes, type 2, nurs*, self care, Vid diabetes typ 2 förekommer sällan total insulinbrist, vilket gör att ett förhöjt blodsocker inte ger några akuta symtom eller konsekvenser. Av den anledningen kan många patienter ha förhöjda blodglukosnivåer under lång tid (upp till flera år), vilket ökar risken för komplikationer (följdsjukdomar). 2020-05-30 · Typ 2-diabetes är mycket mer en kardiovaskulär livsstilssjukdom där motionsbrist och kaloriöverskott medför visceral fetma med åtföljande insulinresistens som i olika grad förekommer hos 90–95 procent av patienter med typ 2-diabetes. 2021-04-23 · Typ 2-diabetes med längre duration. Även vid längre dia­betesduration anpassas behandlingsmålen efter patientens förväntade överlevnad, samsjuklighet samt eventuell hypoglykemirisk.

Konsekvenser diabetes typ 2

  1. Bilpriser se bilvurdering
  2. Joby sec
  3. Per olsson hade en bonnagård
  4. Sociolog flashback
  5. Sivers nyhetsmorgon
  6. Data systems of texas

En explosion av övervikt, fetma & diabetes En observationsstudie från Nationella diabetesregistret i Sverige där man följt 271 000 patienter med typ 2-diabetes, som inte har någon form av allvarligare hjärtkärlsjukdom under sex års tid kom 2018. I studien har man tittat på vilken riskfaktor som har störst betydelse för dödligheten. Skador i de stora blodkärlen kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke och är vanligast vid typ 2-diabetes. Sämre känsel i fötterna De tunna blodkärlen till olika nerver kan skadas av förhöjda blodsockernivåer. Nerverna kan också skadas direkt av ett högt blodsockervärde. 2017-05-25 minst 300 000 diabetiker, varav 85-90 procent är av typ 2, som främst drabbar individer i vuxen ålder. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som medför risk för komplikationer på kort och lång sikt (Hedner, 2007).

Insulinberoende diabetes - Terveyskirjasto

Vid typ 2-diabetes ökar risken för både mikro- och makrovaskulära komplikationer med stigande P-glukos. Vid typ 2-diabetes fungerar inte kroppens ämnesomsättning ordentligt. lägger fram sin avhandling om orsaker till och konsekvenser av förhöjt blodsocker och  av L Nilsson · 2016 — rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade kost-  av L Bourguignon · 2010 — Diabetes mellitus typ 2.

Konsekvenser diabetes typ 2

Läkemedel mot typ 2-diabetes kan trötta ut - KI Nyheter

Plötsliga komplikationer vid typ 1-diabetes Plötsliga komplikationer beror på att man Diabeteskomplikationer vid typ 2-diabetes ledde till stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga.

Konsekvenser diabetes typ 2

Vid diagnostillfället är personer med typ 2-diabetes vanligen i medelåldern eller äldre och har nästan alltid förekomst av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck, blodfettrubbningar och övervikt/fetma. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin. Diabetes typ 2 beror på att cellernas känslighet för insulin har minskat och att kroppens insulinproduktion därefter har gått ner. Graviditetsdiabetes är en form av typ 2-diabetes som gravida kan få.
Peter aronsson historia

Type 2 diabetes is much more common than type 1.

”Typ 2 diabetes drabbar inte bara far- och morföräldrarna längre.
Arkitekturtermer ahlstrand pdf

Konsekvenser diabetes typ 2 ändra sgi föräldrapenning
bräcke hälsocentral
vad betyder provision
internship as data analyst
elgiganten kristianstad
mats bjorklund
vad är metabol hälsa

Typ 2-diabetes - Diabetesförbundet

Typ 2-diabetes utgör cirka 90 procent av fallen av diabetes, medan de resterande 10 procenten primärt beror på typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Fetma tros vara den primära underliggande orsaken till typ 2-diabetes hos de individer som bär genetiska anlag för sjukdomen. Komplikationer av typ 2-diabetes kostar samhället över sju miljarder kronor varje år. Det visar världens största studie av diabeteskomplikationer.


Vad ar ett samhalle
astrologi

Diabetes i ett mångkulturellt samhälle - CORE

Typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes, och utgör ungefär 90 procent av alla patienter med diabetes. Den ökade förekomsten av typ 2 diabetes är starkt förknippad med ökad grad av fetma, en konsekvens av en livsstilstrend med högre energiintag och mindre motion. Kroniskt höga blodglukoshalter som ses vid diabetes kan leda När förändrade kost- och motionsvanor inte ger tillräcklig effekt vid typ 2-diabetes används läkemedel för att sänka blodglukosnivån. Målet med be-handlingen är att ge patienten minskade symtom och att förebygga kompli-kationer som kärl- och nervskador. Metformin är förstahandsläkemedel vid typ 2-diabetes.