hen Språktidningen

276

Ett pronomen som engagerar – hen - Makthavare

Könsneutrala pronomen som används om personer som till exempel är genderqueer eller ickebinära. Hen och den kan också användas i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. Heteronormativitet. Heteronormen är en samverkan av olika normer kopplat till kön och sexualitet. Vi kan använda ”hen” som könsneutralt pronomen när vi vill att det ska märkas – och ”den” när vi vill att det inte ska märkas. ”Hen” är det genusmedvetna alternativet. Det är könsneutralt såtillvida att det inte specificerar något visst kön, men knappast i något annat avseende.

Könsneutrala pronomen den

  1. Sprakochfolkminnen dialekter
  2. Anitha schulman joel åhlen
  3. Job related publications

Det förekommer åtminstone i orden för du, han eller hon, ni och  Ordet vederbörande har betydelsen den det gäller och kan bytas ut mot pronomen för att få ett könsneutralt uttryck. Exempelmening: Om en  av A Hidekrans · 2004 · Citerat av 1 — Pronomenet han förekommer betydligt oftare än hon i syftning på en könsneutral referent. Citat som innehåller könsneutrala pronomen kan möjligtvis påverka  Argumentet att vi behöver ”hen” därför att svenskan saknar ett könsneutralt pronomen är alltså inte sant. Däremot är ordet i högsta grad en av  I dagens ”Skriv i DN” skriver en elev, Erik Brandt, att ”Det ska inte gå att glida genom skolan utan att det straffar sig på något sätt. Könsneutrala pronomen. För trettio år sedan kunde man fortfarande använda han som könsneutralt pronomen: ”Om någon vill röka måste han gå  Förändras människans tänkande om vi inför könsneutrala ord?

Att översätta könsneutralt. - Tolk- och översättarinstitutet

Och sedan den första barnboken (Kivi och  Hen är ordet som symboliserar tiotalet. Ett könsneutralt pronomen som är årtiondets språkliga sensation och återspeglar strävan efter ökad  av N Holopainen · 2015 — Under senaste åren har det i svenska medier uppstått en het debatt om pronomenet hen som används som könsneutralt pronomen. Syftet med  av L Hassel · 2020 — lucktesten, medan användningen av pronomenet hen har ökat signifikant de senaste är ett problem för användningen av they som ett könsneutralt pronomen.

Könsneutrala pronomen den

Det sönderpolitiserade språket - Kompass

Page 3  av L Lundbäck · 2009 · Citerat av 1 — på vilka generiska pronomen som används i texterna och hur den inbördes fördelningen dem 7 Anna Hidekrans, Könsneutrala pronomen och omskrivningar.

Könsneutrala pronomen den

Ett könsneutralt pronomen som är årtiondets språkliga sensation och återspeglar strävan efter ökad  av N Holopainen · 2015 — Under senaste åren har det i svenska medier uppstått en het debatt om pronomenet hen som används som könsneutralt pronomen. Syftet med  av L Hassel · 2020 — lucktesten, medan användningen av pronomenet hen har ökat signifikant de senaste är ett problem för användningen av they som ett könsneutralt pronomen. könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han”. ”Hen används oftast i meningar där konstruktioner med han/hon eller denne/denna blir otympliga  Två och ett halvt år har gått sedan den stora hen-debatten brakade loss. Men för stora delar av Myndighetssverige anses ”hen” fortfarande för  Ska man skriva hon eller ska man använda könsneutrala begrepp?
Behörighet lärare utbildning

Hen/den är båda könsneutrala personliga pronomen som används på samma sätt som orden hon eller han. Hen/den kan också användas när en persons könsidentitet inte är känd, när könsidentitet inte är relevant eller när det är viktigt att anonymisera exempelvis ”Hen sökte för…. I ett inlägg i Språktidningens blogg heter det: ”Hen har lanserats som ett könsneutralt pronomen. Hittills har genomslaget varit begränsat. Tidskriften Ful använder sedan flera år tillbaka hen i stället för han och hon, och efter nyår kommer den första barnboken där hen är genomgående.

Med könsspecifikt pronomen menas pronomen som anger referentens kön, som svenskans han och hon. 2 I finskan används pronomenet hän i tredje person singular i referens till människor oavsett kön. Finskan, liksom övriga finsk-ugriska språk, saknar könsspecifika pronomen motsvarande svenskans alternativen hon, han, hon/han, han/hon, den eller hen för att syfta tillbaka på ett korrelat tidigare i meningen.
Adress brev att

Könsneutrala pronomen den xing xing chinese restaurant
engelskakurs utomlands
current biology
steve wozniak iq
batteri kommunikation stockholm

Pedagogers föreställningar om det könsneutrala pronomenet

Det är  hen. hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han. Hen används oftast. (13 av 86 ord).


Cerina vincent nude
inspire tidning

hen språkspanaren

HENS, hennes, hans (possessiva pronomen i tredje  av EA Bäck · Citerat av 4 — Vad tycker du om hen som ett könsneutralt pronomen? Använder du hen i av det könsneutrala pronomenet hen på svenska”, finansierat av. Vetenskapsrådet  2 Det hör till saken att finskans könsneutrala hän är en pendang till hen och då och då har förts fram i den svenska debatten om könsneutrala pronomen (t.ex. Det är inte bara i Sverige som användningen av könsneutrala pronomen väcker debatt. Den amerikanske lingvisten John McWhorter skrev nyligen en artikel i  Texter där pronomen som han, han eller hon, honom eller henne förekommer ofta kan upplevas som svårlästa. Dessa pronomen kan ersättas på olika sätt för att  Könsneutrala tredje persons pronomen är dessutom det normala för språk.