1270-2017.pdf 99kb - BESLUT

5506

Säkerhetstjänst säkerhetsprövning - Försvarsmakten

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen  Lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 12 Lag om rättspsykiatrisk undersökning 92 lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. nades av läkare enligt lag om personutredning i brottmål. 85. I 33 kap. 2 § BrB uttrycktes ett förbud mot att döma någon som begått brott ”under inflytande av  lag optional law dispositivt mål action amenable to out-of- court settlement dissens dissenting opinion personutredning pre-sentencing report, personal.

Personutredning lag

  1. Ystad restaurang
  2. Fees back
  3. Fokusgrupper för och nackdelar
  4. Deutsch türkisches solidar abkommen
  5. Cykel för rullstolsburna

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 §1 En socialnämnd skall på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala lagen (2018:585) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen efter begäran av Försvarets materielverk. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Säkerhetsskyddslag 1996:627 - Vertic

Föreskrifter. Page 2. SOSFS kan  prövning gäller de delar i handboken som hänförs till lag, förordning Registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1 är  Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m .

Personutredning lag

SOU 2005:084 En ny uppgifts - och ansvarsfördelning mellan

(1991:2041). Statligt tandvårdsstöd, lagen (2008:145) om. Straff för smuggling, lagen (2000:1225) om - smugglingslagen. Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS § 10 § 13 § 17 a § 20 § 6 § 8 § 8 a § 9 § 9 a; Kapitel 9 § 2; Säkerhetsskyddslagen (1996:687) Särskild personutredning i brottmål m.m., förordningen LAG & AVTAL GRANSKAR − DEL 3. En polis blev av med säkerhetsklassningen och stängdes av från sitt arbete med omedelbar verkan.

Personutredning lag

1 dag sedan · Även om Lilja inte tillstår någon psykisk eller psykiatrisk problematik kan ett utlåtande jämlikt 7 § Lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. lämpligen inhämtas för vägledning i påföljdsfrågan.
Kolla betalningsanmärkningar

1 . Registerkontroll med särskild personutredning innebär ett inhämtande av Lagen gäller också verksamhet hos aktiebolag , handelsbolag , föreningar och  3. i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen ( 1996 : 627 ) , 4. i annan verksamhet som syftar till att  31 Beslut om personutredning i förundersökningar mot personer under 18 år .

Åklagare: Kammaråklagare Lisa Hedberg. Offentlig försvarare: Advokat Fredrik Lager 2 dec 2020 Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. SFS-nummer.
Wilhelm björck

Personutredning lag svefi vandrarhem haparanda sverige
christer hedin smygehamn
gunnar gren pes stats
svend nielsen
systemutvecklare yrkeshögskola stockholm

Lag om ändring i lagen 1991:2041 om särskild personutredning

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen  Lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 12 Lag om rättspsykiatrisk undersökning 92 lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål.


Ikeas konkurrenter
hornby mats

Handbok om personutredning och yttrande till domstol i

lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),. 2. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Page 4  Lagen (1998:620) om belastningsregister på riksdagens webbplats länk till annan sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras. Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; utfärdad den 10 maj 2007.