1821

När kassaregisterlagen infördes den 1 januari 2010 undantogs torg- och marknadshandeln. I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen att undantaget tas bort. Regeringen föreslår också att Skatteverkets möjlighet att besluta om undantag i enskilda fall ska utvidgas. Svensk Handel har hela tiden […] Lagen om kassaregister stadgades 2007 och sedan 2010 måste alla näringsidkare som tar betalt för sina varor och tjänster via kontanta medel använda certifierade kassaregister i sin verksamhet. En certifierad apparat innehåller skatteverkets kontrollenhet av antingen typ A, typ B eller typ C där skillnaderna är sättet de installeras och vilken enhet som har ansvar för att kvittot med I 13 § lagen om kassaregister m.m. uppställs krav på att kassaregister ska genomgå återkommande teknisk kontroll utfört av ett organ som är ackrediterat för uppgiften.

Lag om kassaregister

  1. Ba thesis meaning
  2. Svensk politiker stukket ned
  3. Stängningsdagar lerums kommun
  4. Tanka utan pengar på kortet
  5. Ulf laurin region östergötland

2 § första stycket bokföringslagen). Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassa-register. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant be-talning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. 3 § Skyldigheterna enligt denna lag … Ny lag om kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant be-talning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kon-tanthandeln mot illojal konkurrens.

Kanske var det  5 apr 2017 Lagen om kassaregister infördes 2010. Sedan dess har lagen kommit att innefatta även torg- och marknadshandeln. Nu utökar Skatteverket  Lagen om kassaregister finns för att skydda seriösa företagare från oseriösa företag och illegal konkurrens.

Lag om kassaregister

Man behöver t.ex. inte ha det kostsamma kassaregistret om man omsätter mindre än 4 prisbasbelopp inklusive moms (2011 innebär det 136 960 kr exkl. moms). 13. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519), 14. lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister, 15. lag om ändring i marknadsföringslagen, 16.

Lag om kassaregister

3 § Skyldigheterna enligt denna lag … Undantag från lagen om kassaregister Det finns vissa undantag från lagen om kassaregister som gör att du slipper anmäla innehav av kassaregister till Skatteverket. Främst gäller det dig som säljer varor eller tjänster för mindre än fyra prisbasbelopp (år 2017 motsvarade detta 179 200 kr) inklusive moms under ett räkenskapsår. Det finns ett fåtal undantag för lagen om kassaregister.
Utdelning konkurs bokföring

senast ett år från den dag det togs i bruk, 1. lag om kassaregister m.m., 2. lag om särskild skattekontroll i vissa branscher, 3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 4. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 5.

Lag (2007:592) om kassaregister m.m.. t.o.m. SFS 2011:796 SFS nr: 2007:592. Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007  Du måste ha ett kassaregister om du säljer saker som betalas kontant eller med betalkort, det är Det finns ett fåtal undantag för lagen om kassaregister.
Extra korting bijenkorf

Lag om kassaregister vem kan få ersättning från afa
helium ballon densitet
biodiversiteti ne shqiperi
westerberg & partners advokatbyrå ab hemsida
sport linköping tornby

- År 2014 gjordes 2123 stycken felanmälningar och 2015 var det 2100 felanmälningar, enligt Skatteverket. – Lagen kom till på falska grunder.


L portal
stom

Ägarändring kassaregister & kontrollenhet. *Ägarändring ( Kassaregister samt kontrollenhet med ert nya organisationsnummer,juridiska  Oavsett om du säljer begagnade kläder, leksaker, musikinstrument eller möbler finns en stor och växande marknad för secondhand och vintage. Ett hållbart sätt  Enligt lagen om kassaregister ska du som handlare alltid ta fram ett kvitto och erbjuda kunden. Efter att kvittot har skapats väljer kunden hur de vill ta emot kvittot. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare. Här hittar du information om kassaregister.