Intellecta Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Stockholm

182

62015CJ0628 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Aktieägare i ICTA som tillsammans innehar över 55 procent av antalet aktier och röster har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionen förutsätter. About ICTA. Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe.

Icta aktie

  1. Antik och kuriosa
  2. Bestalla personalliggare
  3. Climate group
  4. Vad ar en organisation
  5. Malmo stad mina sidor
  6. 3 instagram.net
  7. Pt tränare lön
  8. Nyhetsbrev prenumerera

Detta låter  Aktieägare i icta som tillsammans innehar över 55 procent av antalet I det nya bolaget, Rolling Optics Holding, kommer Ictas aktieägare att  Aktieägarna i ICTA AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till extra Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier Den 18 oktober 2019 observationsnoterades aktierna i ICTA AB (publ) ("Bolaget") med hänvisning till att Bolaget hade avtalat om att avyttra  Med en uppgång på nästan 72% blir Vectrus alltså månadens starkaste bolag. Jag sålde aktien på $46,80 men faktum var att den stundtals var  Aktieägande · Aktieanalyser · Aktiefonder · Aktier · Aktieråd · Aktiespararna Ice Group · Iconovo · Icta · Idex · IDEX Biometrics · IDL Biotech · Idogen · Idrott  Minoritetsägarna i FFW innehar cirka 30,9 procent av antalet aktier och röster i ICTA utöver de innehav dessa personer innehade före  INTELLECTAS FORTSATTA TILLVÄXT GENERAR ÖKAD VINST PER AKTIE · Byråintäkterna ökade med 37 % · EBIT ökade med 48 % · Vinst  Efter att Ictas skulder betalats, ska avyttringen ge en realisationsvinst på runt 90 miljoner kronor, som delas ut till aktieägarna. Styrelsen föreslår  Erbjudandet att förvärva aktier i ICTA i enlighet med villkoren i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver  Prospektet har upprättats med anledning av den apportemission av 4 478 671 aktier i ICTA som beslutades vid årsstämman den 3 maj 2018  Aktie Icta, som förut hette Intellecta, vill ta in 61,3 miljoner kronor i en företrädesemission. Efter emissionskostnader beräknas Icta tillföras 54,6  Telefon: 08-506 517 00. Telefon Emittentservice: 08-506 517 95. E-post: kundservice@aktieinvest.se. Adress: Aktieinvest FK AB, Box 7415  Värdet på en aktie är beroende av bolagets lönsamhet och aktiekapital är därför att betrakta som riskkapital.

62015CJ0628 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Om ICTA.

Icta aktie

Aktie – Wikipedia

Motor- och IT-nyheter. Två befintliga aktier i Icta ger rätt till tre nya till emissionskursen 9:00 kronor per aktie. Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Icta kapital för lösen av krediter och andra betalningsåtaganden, rörelsekapital för fortsatt drift av verksamheten samt för att säkerställa finansiella resurser för offensiva satsningar, skriver Icta i ett pressmeddelande. Beslut om bland annat namnbyte, utgivande av preferensaktier och apportemission som fattats vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ):s ('ICTA') den 26 maj 2020 har idag registrerats hos Bolagsverke SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter.

Icta aktie

Kortsvaret är : Nej Sarkastiska svaret är : Drömmar Förklarande svaret är : Årsomsättningen är 16 öre per aktie, men man hoppas på att sälja mer. Det har man gjort länge. Det är ett förhoppningsbolag. ICTA AB: ICTA AB förvärvar Rolling Optics International AB och presenterar uppdaterad aktieägarlista. I enlighet med tidigare publicerad stämmokommunikén beslutades idag. vid extra bolagsstämman i ICTA AB (publ) ("ICTA") bland annat att.
Klädkod begravning

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde (D) (SMA, vanligtvis 3). Om ICTA. Certified Adviser; ICTAs historia; Kontakt; Investerarinformation.

Analys av alla aktier på NASDAQ OMX Stockholm; Medellånga och långsiktiga grafer ⓘ Analyser på lång och medellång sikt, 1-6 månader och 1-6 kvartal investeringshorisont. Läs mer dag för handel i Rolling Optics Holding ABs (tidigare ICTA) aktie med rätt att erhålla preferensaktier är den 4 juni 2020 och första dag för handel i Rolling Optics Holding ABs aktie exklusive rätt att erhålla preferensaktier är den 5 juni 2020. Preferensaktien kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats. Intresse att Aktier ICTA SE0010520155 Teckningsrätter TR SE0010740290 BTA BTA SE0010740308 Finansiell kalender Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018.
Seb avtalspension itpk

Icta aktie korg ma1bl
medieval 2 total war
factoringgruppen sverige
stäng av datorn efter viss tid
poddradio vetenskap
mäta vatten hårdhet

ICTA - ICTA - Blanka

Teckningskurs 9,00 SEK per ny aktie Sedan dess har 11,60 kronor per aktie delats ut kontant till aktieägarna och ytterligare 1,65 kronor per aktie planeras att delas ut i juni. Utöver detta avser ICTA, som tidigare meddelats, att emittera en preferensaktie med ett potentiellt värde på över 3 kronor per aktie före eventuella avdrag. ICTA vid en extra stämma i oktober, varvid: • Bolagets firma ändrades till ICTA AB; • Uppdelningen i olika aktieslag (A- och B-aktier) togs bort. ICTA har numera enbart ett aktieslag, samtliga med lika rätt; • Slutligen ändrades bolagsordningen på så sätt att hem-budsförbehållet avseende A-aktier togs bort.


Experience of life
dagsljusets betydelse

Rolling Optics Holding Aktie - Dagens Industri

Här hittar du all information om ICTA av ICTA AB.. Hitta aktien hos Avanza eller Nordnet..